แบบสอบถามความพึงพอใจ

รับฟรีทันที!! Exclusive Gift จาก BE.U ท้ายแบบสอบถาม

Mobile/ เบอร์โทรศัพท์
Email (ถ้ามี)
เพศ
อายุ
รู้จัก BE.U ได้อย่างไร?
(ตอบได้ 1-3 ข้อ)

คุณกังวลปัญหาผิวเรื่องใดบ้าง?
(ตอบได้ 1-3 ข้อ)

ทำไมถึงตัดสินใจรับประทาน BE.U?
(ตอบได้ 1-3 ข้อ)

สรรพคุณใดใน BE.U ที่ทำให้คุณตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์?
(ตอบได้ 1-3 ข้อ)

คุณรับประทาน BE.U มานานเท่าไร?
หลังรับประทานแล้ว รู้สึกถึงผลลัพธ์ด้านใดชัดเจนที่สุด? (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

หากเป็นไปได้ อยากให้ BE.U พัฒนาในเรื่องใด?
สุดท้ายนี้... จากคะแนนเต็ม 10 คุณให้คะแนน BE.U เท่าไร ?